Då våra kunder vill ha långt specialiserade egenskaper eller har mycket specifika krav, konstruerar vi en lösning som uppfyller dessa. I konstruktionsprocessen bedömer vi kraven och baserar den nya lösningen utgående antingen från en existerande lösning eller på en helt ny.

Klädesdelarna konstrueras av vårt design team och de ballistiska delarna av vårt ballistiska team. Den kombinerade lösningen optimeras, testas och finjusteras för att uppfylla de krav som kunden har satt.

Special gjorda produkter – processen sammanfogar den erfarenhet som vi byggt upp under 30 år i branschen med kundens behov. Vårt stora sortiment av lösningar, kunskap om slutanvändarens omgivning och vårt kund fokuserade synsätt garanterar effektiva specialgjorda produkter som är skräddarsydda för det specifika kundbehoven. Produkter med ”LIFE SAVING DESIGN”