Ballistiska bärbara produkter kompletteras med tillbehör som ger en högre säkerhetsnivå. Våra tillbehör består av:
- Insticksplattor för västar vilket höjer säkerhetsnivån
- Mjuka och hårda sköldar, för skydd i en mängd olika situationer från kravaller till begränsade utrymmen
- Diverse Make-Safe enheter, som säkra pistolväskor, ballistiska påsar och rör för säker hantering av vapen
- Hjälmar, som kompletterar ballistiska helhetsskyddet
- Skyddslösningar för nedre delen av kroppen

Sioen’s tillbehör ger användarna den nödvändiga säkerheten och ett maximalt skydd. Produkter som har en ”LIFE SAVING DESIGN”