Taktiska västar används av personer som jobbar i en hotfull omgivning och som behöver skydd för ett större område av kroppen. Modularitet, integration av annan utrustning och anpassningsförmåga till olika situationer har varit viktiga element i utvecklingen av västarna. Produkter utvecklade för polis, armé och marin utgör grunden för våra taktiska standardvästar.

Våra västar har utvecklats för att uppfylla de ballistiska skyddsnivåerna samt komfort- och användningskraven för olika taktiska uppgifter.

Sioen’s västar ger användarna den nödvändiga säkerheten i ett ergonomiskt paket. Produkter som har en ”LIFE SAVING DESIGN”