EOD lösningar används av tekniker som oskadliggör bomber, minor och andra explosiva hot. Modularitet, anpassningsförmåga och arbetskomfort har varit viktiga element i utvecklingen av västarna. Många konfigurationsalternativ och en konstruktion som möjliggör användning av övriga skyddskläder och hjälm, försäkrar att användaren får en helhetslösning med en hög säkerhetsnivå.

Sioen’s västar ger användarna den nödvändiga säkerheten i ett ergonomiskt paket.
Produkter som har en ”LIFE SAVING DESIGN”