Under våra 30 år vi jobbat med ballistisk skyddsutrustning har vi haft privilegiet att jobba med en omfattande rad av mänskor från olika säkerhetssektorer. Genom den här erfarenheten har vi fått en gedigen insyn i de olika kraven och karaktärsdragen inom de olika uppgifterna. Vi jobbar ingående för att hjälpa slutanvändarna utföra sina uppgifter säkert och tryggt. Våra produkter används särskilt inom följande sektorer:
- Militärpersonal inom land-, marin- och luftstridskrafterna
- Polispersonal inom olika organisationer, roller och uppgifter
- Specialstyrkor, tillhörande antingen polisen eller militären
- Kustbevakare, gränsbevakare och fängelsepersonal
- Humanitära organisatorer och fredsbevarare runtom i världen
- Min och sprängämnes bortskaffningspersonal
- Kravall och folksamlings övervaknings team
- Säkerhetsföretags personal och livvakter
- Industripersonal och civila, t.ex. för byggprojekt inom farliga områden

Då du vill ha en förhöjd personlig säkerhetsnivå i ditt jobb, överväg anskaffning av en speciellt för din uppgift utvecklad skyddsutrustning ur Verseidag Ballistic Protection’s produktutbud.