Vår historia karakteriseras av stark tillväxt tillsammans med våra existerande och nya kunder. Några viktiga milstolppar i vår historia:

1984       Första kontraktet med Finska Armen, som en del av företaget Safematic Oy

1991       Fabriken flyttar till Vanda

1992       Första kontraktet med Finska Polisen

1993       Blir en del av KE-Burgmann tekniska textiler

1995       Första kontraktet med Svenska Polisen

1996       Första kontraktet med Italienska Carabinieri

1997       Första kontraktet med Schweiziska Armen

1999       Tillverkningen flyttar in i nya utrymmen, en ny automatiserad klipplinje tas i bruk

2000       Köp av Security Sicherheitstechnik GmbH

2000       Kontrakt med Polisen i Baden-Württemberg

2001       Kontrakt med Tyska Fregatt Konsortiet

2002       Första kontraktet med Franska Polisen, för kvinnliga skyddsvästar

2003       Vi blir en del av Verseidag Group men använder ännu brandnamnet Burgmann

2004       Nya utrymmen: kontoret och produktionen under samma tak

2006       Första kontraktet med Nederländska Flottan

2007       Fördubbling av produktionsytan, investering i en andra klipplinje
2007       Kontrakt med Franska Polisen, Gendarmeriet och Tullen, för manliga skyddsvästar
2007       Verseidag Ballistic Protection Oy som officiellt företagsnamn och brand namn

2009       Första kontraktet med Nord Irländska Polisen (PSNI)

2011       Investering i ett ballistiskt laboratorium i världsklass

Historia