Vi har valt att vara föregångare också i det sätt som vi garanterar kvaliteten i våra produkter. Vår verksamhet är byggt upp enligt moderna ledningssystem. Vårt företags värden är de fundamentala byggstenarna med vars hjälp vi garanterar att kunden får produkter och tjänster av världsklass, då de samarbetar med oss.
Verseidag Ballistic Protection’s värden:
- Kundfokusering
- Engagemang
- Ansvarstagande
- Samarbete
- Kreativitet
- Process baserat synsätt
Certifierade ledningssystem:
- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- AQAP-2110

Certifierade produkter:
Vi samarbetar med världsledande ackrediterade test laboratorier och följer tätt utvecklingen a standarderna för vår industri. Våra produkter är testade av utomstående partners och godkända gentemot de specifika standarderna inom vår bransch.

  • photo-about-serti-2
  • photo-about-serti-3
  • photo-about-serti-1